Οικονομικά της Εκπαίδευσης

Οικονομικά της Εκπαίδευσης

€25
ISBN : 978-9963-2093-9-2
Author : George Psaharopoulos
PaperBook EBook
Email to friend

Ο παρών τόμος αποτελεί απάνθισμα κειμένων του διεθνούς φήμης καθηγητή, οικο-νομολόγου της εκπαίδευσης, Γιώργου Ψαχαρόπουλου. Τα κείμενα αυτά αποτελούν κλασσικές μελέτες στο συγκεκριμένο πεδίο, τις οποίες επέλεξε ο ίδιος ως αντιπρο-σωπευτικές του εργασίες/δημοσιεύσεις.

Book Author

Γιώργος Ψαχαρόπουλος

Publisher

HM Studies

Language

Greek

Pages

395

Year Published

2016

Για όλα τα κείμενα που δημοσιεύονται εδώ υπάρχουν οι αντίστοιχες άδειες των εκδοτών. Η μετάφραση και επιμέλεια των κειμέ-νων διήρκεσε πάνω από ένα χρόνο και χρειάστηκε συχνά να γίνει ιδιαίτερη διερεύνη-ση για τη χρήση/μετάφραση όρων και ορολογίας. Οι επιμελητές θεωρούν ότι εργά-στηκαν με συνέπεια στο πλαίσιο μιας αποδεκτής επιστημονικά και γλωσσικά παρου-σίασης του τόμου αυτού.